VABIOTECH – Công ty TNHH MTV vắc xin và sinh phẩm số 1

Hạng mục

1. Dịch vụ tiêm chủng

2. Lập kế hoạch phát triển nội dung Fanpge theo từng giai đoạn.

3. Triển khai kế hoạch (nội dung và thiết kế).

4. Quảng cáo bài viết.

5. Xử lý phản hồi khách hàng.

6. Lập báo cáo tổng hợp.

Tổng quan

Công ty TNHH Một thành viên Vắc xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH) là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Y tế – Việt Nam được thành lập từ năm 2000, tiền thân là Công ty Vắc xin và Sinh phẩm số 1 trực thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE).

VABIOTECH là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh vắc xin, sinh phẩm dùng cho người ở Việt Nam với cơ sở vật chất sản xuất đạt các tiêu chuẩn WHO-GMP, GSP và GDP; hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2015;

Slogan: Vì một cuộc sống khoẻ mạnh hơn

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
hình ảnh