EMS Calendar 2023

Kho tàng ca dao dân ca, tục ngữ của người Việt là một di sản văn hóa quý báu mà ông cha ta truyền lại từ bao đời nay. Kho tàng đó phản ánh đời sống văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam, phản ánh tâm hồn phong phú của nhân dân, phản ánh những kinh nghiệm và triết lý sống đã được tích lũy, đồng thời phản ánh khát khao một cuộc sống hướng đến hạnh phúc của cộng đồng. Trước bàn làm việc của mình là những thông điệp ngắn gọn từ văn hóa ngàn đời, nếu có khi nào đó, nó lay động chúng ta, gợi ý chúng ta, hướng dẫn chúng ta ứng xử và hành động…thì đó đã là thành công khiêm tốn của tấm lịch này. Biếu tặng bạn chuỗi ngày tháng một đi không trở lại của năm 2023, trong đó níu giữ một chút tâm hồn trường tồn của nhân dân xa xưa, đó là ước mong của chúng tôi.

Hạng mục

1. Thiết kế

2. In ấn

Tổng quan

product-image
hình ảnh